Lista postępowań

Części 1-7 z 7  pokazuj  pozycji

Kategoria
20/ST/SPIS/PN/2020 Usługa migracji i rekonfiguracji posiadanej przez Zamawiającego usługi katalogowej Microsoft Windows Server 2012 R2 do wersji Microsoft Windows Server 2019. Główny Urząd Statystyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-04-27 2020-06-02 11:00 --
23/ST/SPIS/PN/2020 Zakup tabletów dla potrzeb przeprowadzenia spisów powszechnych. Główny Urząd Statystyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-04-30 2020-06-10 10:00 --
53/ST/PDS/POPC/PN/2019 Budowa Systemu Informatycznego "Przestrzenne Dane Statystyczne w Systemie Informacyjnym Państwa" (PDS) oraz realizacja szkoleń w ramach Projektu „Przestrzenne Dane Statystyczne w Systemie Informacyjnym Państwa” (PDS). Główny Urząd Statystyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-01-07 2020-06-12 10:00 --
25/ST/PN/2020 Kompleksowa organizacja i obsługa trzydniowej międzynarodowej Konferencji. Główny Urząd Statystyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-05-11 2020-06-15 10:00 --
9/DK/PN/2020 Kompleksowa organizacja i obsługa trzydniowej Konferencji w Warszawie w dniach 1-3 lipca 2020 r. Główny Urząd Statystyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-03-06 2020-06-15 11:00 --
32/BP/SMUP/POWER/PN/2020 Dostawa oraz wdrożenie uniwersalnej infrastruktury sprzętowo-systemowej w Centrum Przetwarzania Danych w Głównym Urzędzie Statystycznym oraz bezterminowych licencji oprogramowania systemowego narzędziowego oraz bazodanowego dla CPD GUS na potrzeby projektu „System Monitorowania Usług Publicznych – wdrożenie SMUP” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Główny Urząd Statystyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-05-12 2020-06-15 12:00 --
26/DK/SPIS/PN/2020 Kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie loterii promocyjnej skierowanej do użytkowników gospodarstw rolnych objętych Powszechnym Spisem Rolnym 2020. Główny Urząd Statystyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-05-26 2020-06-30 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa