Zakończone postępowania

Części 1-25 z 55  pokazuj  pozycji

8/DR/NCBR/PN/2019 Zakup i dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania na potrzeby projektu „Satelitarna identyfikacja i monitorowanie upraw na potrzeby statystyki rolnictwa – SATMIROL” w 2019 r. Publiczny Część nr I - Zakup i dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby projektu „Satelitarna identyfikacja i monitorowanie upraw na potrzeby statystyki rolnictwa – SATMIROL” w 2019 r. 2019-06-05 10:00 -- Infrastruktura i urządzenia sieciowe
8/DR/NCBR/PN/2019 Zakup i dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania na potrzeby projektu „Satelitarna identyfikacja i monitorowanie upraw na potrzeby statystyki rolnictwa – SATMIROL” w 2019 r. Publiczny Część nr II - Zakup i dostawa oprogramowania do wizualizacji kartograficznej na potrzeby projektu „Satelitarna identyfikacja i monitorowanie upraw na potrzeby statystyki rolnictwa – SATMIROL” w 2019 r. 2019-06-05 10:00 -- Infrastruktura i urządzenia sieciowe
8/DR/NCBR/PN/2019 Zakup i dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania na potrzeby projektu „Satelitarna identyfikacja i monitorowanie upraw na potrzeby statystyki rolnictwa – SATMIROL” w 2019 r. Publiczny Część nr III - Zakup i dostawa oprogramowania do analizy obiektowej danych obrazowych na potrzeby projektu „Satelitarna identyfikacja i monitorowanie upraw na potrzeby statystyki rolnictwa – SATMIROL” w 2019 r. 2019-06-05 10:00 -- Infrastruktura i urządzenia sieciowe
7/db/pn/2019/E Wykonywanie usługi sprzatania w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208 Publiczny Wykonywanie usługi sprzatania w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208 2019-05-07 10:00 2019-07-11 12:47 Usługi sprzątania
15/DR/NCBR/PN/2019 Zakup i dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania na potrzeby projektu „Satelitarna identyfikacja i monitorowanie upraw na potrzeby statystyki rolnictwa – SATMIROL” w 2019 r. Publiczny Część nr I Zakup i dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby projektu „Satelitarna identyfikacja i monitorowanie upraw na potrzeby statystyki rolnictwa – SATMIROL” w 2019 r. 2019-08-07 10:00 -- Sprzęt, akcesoria komputerowe i części
22/ST/SPIS/PN/2019 Rozbudowa infrastruktury sieci LAN w Centrum Przetwarzania Danych w Głównym Urzędzie Statystycznym dla potrzeb nowej infrastruktury uniwersalnej Publiczny Rozbudowa infrastruktury sieci LAN w Centrum Przetwarzania Danych w Głównym Urzędzie Statystycznym dla potrzeb nowej infrastruktury uniwersalnej 2019-08-20 12:00 -- Infrastruktura i urządzenia sieciowe
21/ST/SPIS/PN/2019 Rozbudowa infrastruktury sieci SAN w Centrum Przetwarzania Danych Publiczny Rozbudowa infrastruktury sieci SAN w Centrum Przetwarzania Danych 2019-08-20 10:00 -- Infrastruktura i urządzenia sieciowe
17/ST/PN/2019 Ochrona fizyczna Głównego Urzędu Statystycznego z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 208 wraz z przyległym do niego terenem. Publiczny Ochrona fizyczna Głównego Urzędu Statystycznego z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 208 wraz z przyległym do niego terenem. 2019-08-14 10:00 -- Ochrona
24/ST/SPIS/PN/2019 Budowa rozdzielnic elektrycznych wraz z rozbudową infrastruktury towarzyszącej oraz centralnych zasilaczy awaryjnych UPS w budynku GUS w Warszawie przy al. Niepodległości 208. Publiczny Budowa rozdzielnic elektrycznych wraz z rozbudową infrastruktury towarzyszącej oraz centralnych zasilaczy awaryjnych UPS w budynku GUS w Warszawie przy al. Niepodległości 208. 2019-08-29 10:00 -- Usługi budowy instalacji
26/ST/SPIS/PN/2019 Opracowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych na potrzeby realizacji zadań promocyjnych związanych ze Spisami Powszechnymi. Publiczny Część I – Opracowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych na potrzeby realizacji zadań promocyjnych związanych z Powszechnym Spisem Rolnym 2020. 2019-09-11 10:00 -- --
26/ST/SPIS/PN/2019 Opracowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych na potrzeby realizacji zadań promocyjnych związanych ze Spisami Powszechnymi. Publiczny Część II – Opracowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych na potrzeby realizacji zadań promocyjnych związanych z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. 2019-09-11 10:00 -- --
33/ST/SPIS/PN/2019 Dostawa uniwersalnej infrastruktury sprzętowo-systemowej do Centrum Przetwarzania Danych w GUS. Publiczny Dostawa uniwersalnej infrastruktury sprzętowo-systemowej do Centrum Przetwarzania Danych w GUS. 2019-09-19 10:00 -- Infrastruktura i urządzenia sieciowe
34/ST/SPIS/PN/2019 Dostawa systemu zabezpieczeń typu firewall wraz z wdrożeniem i usługami wsparcia technicznego w Centrum Przetwarzania Danych w Głównym Urzędzie Statystycznym. Publiczny Dostawa systemu zabezpieczeń typu firewall wraz z wdrożeniem i usługami wsparcia technicznego w Centrum Przetwarzania Danych w Głównym Urzędzie Statystycznym. 2019-09-18 10:00 -- Infrastruktura i urządzenia sieciowe
36/ST/SPIS/PN/2019 Zaplanowanie i opracowanie projektu ogólnopolskiej kampanii o charakterze informacyjno-edukacyjnym nt. spisów powszechnych. Publiczny Zaplanowanie i opracowanie projektu ogólnopolskiej kampanii o charakterze informacyjno-edukacyjnym nt. Powszechnego Spisu Rolnego 2020. 2019-10-07 10:00 -- --
36/ST/SPIS/PN/2019 Zaplanowanie i opracowanie projektu ogólnopolskiej kampanii o charakterze informacyjno-edukacyjnym nt. spisów powszechnych. Publiczny Zaplanowanie i opracowanie projektu ogólnopolskiej kampanii o charakterze informacyjno-edukacyjnym nt. Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 wraz z drugim spisem próbnym. 2019-10-07 10:00 -- --
15/DR/NCBR/PN/2019 Zakup i dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania na potrzeby projektu „Satelitarna identyfikacja i monitorowanie upraw na potrzeby statystyki rolnictwa – SATMIROL” w 2019 r. Publiczny Część nr II Zakup i dostawa oprogramowania do wizualizacji kartograficznej na potrzeby projektu „Satelitarna identyfikacja i monitorowanie upraw na potrzeby statystyki rolnictwa – SATMIROL” w 2019 r. 2019-08-07 10:00 -- Licencje i oprogamowanie
38/BP/NCBR/PN/2019 Zakup i dostawa sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem na potrzeby projektu „Inteligentny system produkcji statystyk transportu drogowego i morskiego z wykorzystaniem wielkich wolumenów danych na rzecz kształtowania polityki transportowej kraju – TRANSTAT” w 2019 r. Publiczny Zakup i dostawa sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem na potrzeby projektu „Inteligentny system produkcji statystyk transportu drogowego i morskiego z wykorzystaniem wielkich wolumenów danych na rzecz kształtowania polityki transportowej kraju – TRANSTAT” w 2019 r. 2019-10-22 10:00 -- Infrastruktura i urządzenia sieciowe
35/DR/NCBR/PN/2019 Zakup i dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby projektu „Satelitarna identyfikacja i monitorowanie upraw na potrzeby statystyki rolnictwa – SATMIROL” w 2019 r. Publiczny Zakup i dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby projektu „Satelitarna identyfikacja i monitorowanie upraw na potrzeby statystyki rolnictwa – SATMIROL” w 2019 r. 2019-10-14 10:00 -- Infrastruktura i urządzenia sieciowe
30/ST/SPIS/PN/2019 Opracowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych z logo PSR oraz dostarczenie materiałów do obsługi promocyjnej na wydarzeniach i eventach w ramach promocji Powszechnego Spisu Rolnego 2020. Publiczny Część 2 – Opracowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych z logo PSR w języku polskim i angielskim. 2019-10-18 10:00 -- RTV i fotografia
37/ST/SPIS/PN/2019 Dostawa oprogramowania systemowego, narzędziowego oraz bazodanowego dla CPD GUS. Publiczny Dostawa oprogramowania systemowego, narzędziowego oraz bazodanowego dla CPD GUS. 2019-10-21 10:00 -- Licencje i oprogamowanie
30/ST/SPIS/PN/2019 Opracowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych z logo PSR oraz dostarczenie materiałów do obsługi promocyjnej na wydarzeniach i eventach w ramach promocji Powszechnego Spisu Rolnego 2020. Publiczny Część 1 – Dostarczenie materiałów do wsparcia obsługi promocyjnej na wydarzeniach i eventach w ramach promocji Powszechnego Spisu Rolnego 2020. 2019-10-18 10:00 -- RTV i fotografia
42/ST/SPIS/PN/2019 Dostawa 1500 sztuk licencji oprogramowania narzędziowego do wirtualizacji aplikacji. Publiczny Dostawa 1500 sztuk licencji oprogramowania narzędziowego do wirtualizacji aplikacji. 2019-10-31 10:00 -- Licencje i oprogamowanie
19/ST/KSZBI/PN/2019 Świadczenie usług doradczych na rzecz Zamawiającego związanych z realizacją projektu „Wdrożenie Kompleksowego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji – KSZBI dla statystyki publicznej” realizowanego w ramach 2. Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 (...) Publiczny Świadczenie usług doradczych na rzecz Zamawiającego związanych z realizacją projektu „Wdrożenie Kompleksowego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji – KSZBI dla statystyki publicznej” realizowanego w ramach 2. Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 (...) 2019-11-20 10:00 -- Usługi specjalistyczne
2/BK/PN/2020 Świadczenie usług w zakresie utrzymania, wsparcia technicznego i rozwoju Systemu Edukacyjnego. Publiczny Świadczenie usług w zakresie utrzymania, wsparcia technicznego i rozwoju Systemu Edukacyjnego. 2020-02-25 10:00 -- Infrastruktura i urządzenia sieciowe
1/BK/OS/POPC/PN/2020 Świadczenie usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu 8 (ośmiu) tematów szkoleń dla łącznie 181 (stu osiemdziesięciu jeden) pracowników jednostek służb statystyki publicznej wraz z obsługą gastronomiczną oraz zapewnieniem sprzętu komputerowego wraz z zainstalowanym legalnym Publiczny Świadczenie usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu 8 (ośmiu) tematów szkoleń dla łącznie 181 (stu osiemdziesięciu jeden) pracowników jednostek służb statystyki publicznej wraz z obsługą gastronomiczną oraz zapewnieniem sprzętu komputerowego wraz z zainstalowanym legalnym 2020-02-25 12:00 -- Edukacja i szkolenia

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa