Lista postępowań

Części 1-25 z 28  pokazuj  pozycji

Kategoria
11/TEST/PN/2020 Test otwarcia ofert 2 Główny Urząd Statystyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-04-22 2020-04-22 08:30 --
1111/TEST/PN/2020 Test publicznego otwarcia ofert Główny Urząd Statystyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Wiele 2020-04-20 2020-04-21 11:00 2020-04-22
18/ST/SPIS/PN/2020 Wdrożenie systemu usług terminalowych Citrix w środowisku sieci korporacyjnej statystyki publicznej. Główny Urząd Statystyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-04-03 2020-05-12 10:00 --
19/DB/PN/2020 Sukcesywna dostawa i montaż rolet dla Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208. Główny Urząd Statystyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-03-26 2020-04-20 10:00 --
12/ST/SPIS/PN/2020 Dostarczenie korespondencji masowej na potrzeby popularyzacji i przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego (PSR 2020). Główny Urząd Statystyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-03-17 2020-04-29 10:00 --
11/ST/SPIS/PN/2020 Rekonfiguracja ruchu między segmentami sieci teleinformatycznej w kontekście zwiększenia poziomu bezpieczeństwa Data Center dla realizacji spisów PSR 2020 i NSP 2021 w Centrum Przetwarzania Danych w GUS. Główny Urząd Statystyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-03-06 2020-04-22 10:00 --
10/BP/WM/DK/POPT/PN/2020 Kompleksowa obsługa spotkań oraz wydarzeń organizowanych przez Główny Urząd Statystyczny latach 2020-2021 Główny Urząd Statystyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-03-05 2020-04-23 10:00 --
3/ST/SPIS/PN/2020 Wdrożenie uniwersalnej infrastruktury sprzętowo-systemowej w Centrum Przetwarzania Danych w GUS. Główny Urząd Statystyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-02-10 2020-03-17 10:00 --
1/BK/OS/POPC/PN/2020 Świadczenie usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu 8 (ośmiu) tematów szkoleń dla łącznie 181 (stu osiemdziesięciu jeden) pracowników jednostek służb statystyki publicznej wraz z obsługą gastronomiczną oraz zapewnieniem sprzętu komputerowego wraz z zainstalowanym legalnym Główny Urząd Statystyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 0600 Edukacja i szkolenia 2020-01-24 2020-02-25 12:00 --
2/BK/PN/2020 Świadczenie usług w zakresie utrzymania, wsparcia technicznego i rozwoju Systemu Edukacyjnego. Główny Urząd Statystyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-01-20 2020-02-25 10:00 --
19/ST/KSZBI/PN/2019 Świadczenie usług doradczych na rzecz Zamawiającego związanych z realizacją projektu „Wdrożenie Kompleksowego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji – KSZBI dla statystyki publicznej” realizowanego w ramach 2. Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 (...) Główny Urząd Statystyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 3100 Usługi specjalistyczne 2019-10-18 2019-11-20 10:00 --
42/ST/SPIS/PN/2019 Dostawa 1500 sztuk licencji oprogramowania narzędziowego do wirtualizacji aplikacji. Główny Urząd Statystyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2703 Licencje i oprogamowanie 2019-10-15 2019-10-31 10:00 --
30/ST/SPIS/PN/2019 Opracowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych z logo PSR oraz dostarczenie materiałów do obsługi promocyjnej na wydarzeniach i eventach w ramach promocji Powszechnego Spisu Rolnego 2020. Główny Urząd Statystyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2300 RTV i fotografia 2019-10-02 2019-10-18 10:00 --
36/ST/SPIS/PN/2019 Zaplanowanie i opracowanie projektu ogólnopolskiej kampanii o charakterze informacyjno-edukacyjnym nt. spisów powszechnych. Główny Urząd Statystyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2302 Infrastruktura RTV i usługi nadawcze 2019-09-20 2019-10-07 10:00 --
38/BP/NCBR/PN/2019 Zakup i dostawa sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem na potrzeby projektu „Inteligentny system produkcji statystyk transportu drogowego i morskiego z wykorzystaniem wielkich wolumenów danych na rzecz kształtowania polityki transportowej kraju – TRANSTAT” w 2019 r. Główny Urząd Statystyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2701 Infrastruktura i urządzenia sieciowe 2019-09-20 2019-10-22 10:00 --
37/ST/SPIS/PN/2019 Dostawa oprogramowania systemowego, narzędziowego oraz bazodanowego dla CPD GUS. Główny Urząd Statystyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2703 Licencje i oprogamowanie 2019-09-18 2019-10-21 10:00 --
35/DR/NCBR/PN/2019 Zakup i dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby projektu „Satelitarna identyfikacja i monitorowanie upraw na potrzeby statystyki rolnictwa – SATMIROL” w 2019 r. Główny Urząd Statystyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2701 Infrastruktura i urządzenia sieciowe 2019-09-11 2019-10-14 10:00 --
33/ST/SPIS/PN/2019 Dostawa uniwersalnej infrastruktury sprzętowo-systemowej do Centrum Przetwarzania Danych w GUS. Główny Urząd Statystyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2701 Infrastruktura i urządzenia sieciowe 2019-09-02 2019-09-19 10:00 --
26/ST/SPIS/PN/2019 Opracowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych na potrzeby realizacji zadań promocyjnych związanych ze Spisami Powszechnymi. Główny Urząd Statystyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2019-08-19 2019-09-11 10:00 --
34/ST/SPIS/PN/2019 Dostawa systemu zabezpieczeń typu firewall wraz z wdrożeniem i usługami wsparcia technicznego w Centrum Przetwarzania Danych w Głównym Urzędzie Statystycznym. Główny Urząd Statystyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2701 Infrastruktura i urządzenia sieciowe 2019-08-19 2019-09-18 10:00 --
24/ST/SPIS/PN/2019 Budowa rozdzielnic elektrycznych wraz z rozbudową infrastruktury towarzyszącej oraz centralnych zasilaczy awaryjnych UPS w budynku GUS w Warszawie przy al. Niepodległości 208. Główny Urząd Statystyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2804 Usługi budowy instalacji 2019-08-13 2019-08-29 10:00 --
21/ST/SPIS/PN/2019 Rozbudowa infrastruktury sieci SAN w Centrum Przetwarzania Danych Główny Urząd Statystyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2701 Infrastruktura i urządzenia sieciowe 2019-08-02 2019-08-20 10:00 --
22/ST/SPIS/PN/2019 Rozbudowa infrastruktury sieci LAN w Centrum Przetwarzania Danych w Głównym Urzędzie Statystycznym dla potrzeb nowej infrastruktury uniwersalnej Główny Urząd Statystyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2701 Infrastruktura i urządzenia sieciowe 2019-08-02 2019-08-20 12:00 --
17/ST/PN/2019 Ochrona fizyczna Głównego Urzędu Statystycznego z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 208 wraz z przyległym do niego terenem. Główny Urząd Statystyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 3102 Ochrona 2019-07-09 2019-08-14 10:00 --
15/DR/NCBR/PN/2019 Zakup i dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania na potrzeby projektu „Satelitarna identyfikacja i monitorowanie upraw na potrzeby statystyki rolnictwa – SATMIROL” w 2019 r. Główny Urząd Statystyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2019-07-03 2019-08-07 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa