Lista postępowań

Części 1-25 z 52  pokazuj  pozycji

Kategoria
46/DB/PN/2020 Wykonywanie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, al. Niepodległości 208. Główny Urząd Statystyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-09-30 2020-10-14 10:00 --
55/DR/NCBR/PN/2020 Zakup i dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania na potrzeby projektu „Satelitarna identyfikacja i monitorowanie upraw na potrzeby statystyki rolnictwa – SATMIROL” w 2020 r. Główny Urząd Statystyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-09-25 2020-10-14 10:00 --
57/ST/DB/BP/SPIS/POPT/PN/2020 Zakup i dostawa laptopów wraz z kompatybilnymi stacjami dokującymi na potrzeby modernizacji bazy sprzętowej Głównego Urzędu Statystycznego oraz pracy mobilnej na potrzeby spisu i projektu w ramach POPT. Główny Urząd Statystyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-09-25 2020-10-09 10:00 --
50/DK/ST/SPIS/PN/2020 Wykonanie i dostarczenie materiałów drukowanych na potrzeby zadań promocyjnych związanych z NSP 2021. Główny Urząd Statystyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-09-15 2020-09-28 10:00 --
44/DB/PN/2020 Budowa systemu monitoringu wizyjnego w budynku GUS wraz z dostosowaniem pomieszczenia i wyposażeniem. Główny Urząd Statystyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Wiele 2020-09-01 2020-09-18 10:00 --
41/ST/KSZBI/POPC/PN/2020 Dostawa i wdrożenie systemu do zarządzania informacją i zdarzeniami bezpieczeństwa klasy SIEM (ang. Security Information and Event Management), gromadzącego i korelującego informacje z systemów, aplikacji oraz urządzeń. Główny Urząd Statystyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-08-21 2020-10-06 10:00 --
42/ST/SPIS/PN/2020 Przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej poświęconej promocji PSR 2020. Główny Urząd Statystyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-07-28 2020-08-10 10:00 --
43/ST/SPIS/PN/2020 Wdrożenie bezpiecznego Środowiska Bazodanowego wysokiej dostępności w Centrum Przetwarzania Danych w GUS. Główny Urząd Statystyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-07-24 2020-08-12 10:00 --
21/ST/SPIS/PN/2020 Dostawa i uruchomienie systemu klimatyzacji precyzyjnej w budynku GUS. Główny Urząd Statystyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Wiele 2020-07-22 2020-08-19 10:00 --
34/ST/SPIS/PN/2020 Usługa migracji i konfiguracji systemów przetwarzania i analizy danych opartych na oprogramowaniu SAS wraz z podniesieniem oprogramowania SAS do wersji 9.4 w celu dostosowania do nowej infrastruktury Główny Urząd Statystyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-07-16 2020-08-10 11:00 2020-08-11
39/BK/ST/KSZBI/POPC/PN/2020 Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla administratorów bezpieczeństwa i użytkowników. Główny Urząd Statystyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-07-10 2020-08-10 12:00 --
37/ST/SPIS/PN/2020 Opracowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych na potrzeby zadań promocyjnych związanych z Powszechnym Spisem Rolnym 2020, w tym realizacji Konkursów promujących spis. Główny Urząd Statystyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-07-08 2020-07-23 10:00 --
40/DK/SPIS/PN/2020 Kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie loterii promocyjnej skierowanej do użytkowników gospodarstw rolnych objętych Powszechnym Spisem Rolnym 2020. Główny Urząd Statystyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-07-07 2020-07-21 10:00 --
36/ST/SPIS/PN/2020 Wdrożenie monitorowania nowej infrastruktury systemowej i sprzętowej za pomocą oprogramowania Microsoft System Center Operations Manager 2019 w Centrum Przetwarzania Danych w Głównym Urzędzie Statystycznym w Warszawie al. Niepodległości 208. Główny Urząd Statystyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-07-06 2020-07-24 10:00 --
29/ST/SPIS/PN/2020 Wdrożenie bezpiecznego Środowiska Bazodanowego wysokiej dostępności w Centrum Przetwarzania Danych w GUS. Główny Urząd Statystyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-07-01 2020-07-16 10:00 2020-07-17
27/BK/OS/POPC/PN/2020 Świadczenie usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu 13 (trzynastu) tematów szkoleń dla łącznie 331 (trzystu trzydziestu jeden) pracowników jednostek statystyki publicznej. Główny Urząd Statystyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-06-30 2020-07-31 12:00 --
28/ST/KSZBI/POPC/PN/2020 Kontraktowanie aktualizacji, weryfikacji oraz dostosowania dokumentów SZBI, wykonania przeglądów i audytu w ramach projektu „Wdrożenie Kompleksowego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji – KSZBI dla statystyki publicznej” w ramach 2 Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu ... Główny Urząd Statystyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-06-25 2020-07-30 10:00 --
26/DK/SPIS/PN/2020 Kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie loterii promocyjnej skierowanej do użytkowników gospodarstw rolnych objętych Powszechnym Spisem Rolnym 2020. Główny Urząd Statystyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-05-26 2020-06-30 10:00 2020-07-01
32/BP/SMUP/POWER/PN/2020 Dostawa oraz wdrożenie uniwersalnej infrastruktury sprzętowo-systemowej w Centrum Przetwarzania Danych w Głównym Urzędzie Statystycznym oraz bezterminowych licencji oprogramowania systemowego narzędziowego oraz bazodanowego dla CPD GUS na potrzeby projektu „System Monitorowania Usług Publicznych – wdrożenie SMUP” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Główny Urząd Statystyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-05-12 2020-06-23 12:00 --
25/ST/PN/2020 Kompleksowa organizacja i obsługa trzydniowej międzynarodowej Konferencji. Główny Urząd Statystyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-05-11 2020-06-15 10:00 2020-06-01
23/ST/SPIS/PN/2020 Zakup tabletów dla potrzeb przeprowadzenia spisów powszechnych. Główny Urząd Statystyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-04-30 2020-06-10 10:00 --
20/ST/SPIS/PN/2020 Usługa migracji i rekonfiguracji posiadanej przez Zamawiającego usługi katalogowej Microsoft Windows Server 2012 R2 do wersji Microsoft Windows Server 2019. Główny Urząd Statystyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-04-27 2020-06-05 11:00 --
11/TEST/PN/2020 Test otwarcia ofert 2 Główny Urząd Statystyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-04-22 2020-04-22 08:30 --
1111/TEST/PN/2020 Test publicznego otwarcia ofert Główny Urząd Statystyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Wiele 2020-04-20 2020-04-21 11:00 2020-04-22
18/ST/SPIS/PN/2020 Wdrożenie systemu usług terminalowych Citrix w środowisku sieci korporacyjnej statystyki publicznej. Główny Urząd Statystyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-04-03 2020-05-12 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa