Lista postępowań

Części 1-25 z 41  pokazuj  pozycji

Kategoria
37/ST/SPIS/PN/2020 Opracowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych na potrzeby zadań promocyjnych związanych z Powszechnym Spisem Rolnym 2020, w tym realizacji Konkursów promujących spis. Główny Urząd Statystyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-07-08 2020-07-23 10:00 --
40/DK/SPIS/PN/2020 Kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie loterii promocyjnej skierowanej do użytkowników gospodarstw rolnych objętych Powszechnym Spisem Rolnym 2020. Główny Urząd Statystyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-07-07 2020-07-21 10:00 --
36/ST/SPIS/PN/2020 Wdrożenie monitorowania nowej infrastruktury systemowej i sprzętowej za pomocą oprogramowania Microsoft System Center Operations Manager 2019 w Centrum Przetwarzania Danych w Głównym Urzędzie Statystycznym w Warszawie al. Niepodległości 208. Główny Urząd Statystyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-07-06 2020-07-24 10:00 --
29/ST/SPIS/PN/2020 Wdrożenie bezpiecznego Środowiska Bazodanowego wysokiej dostępności w Centrum Przetwarzania Danych w GUS. Główny Urząd Statystyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-07-01 2020-07-16 10:00 2020-07-17
27/BK/OS/POPC/PN/2020 Świadczenie usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu 13 (trzynastu) tematów szkoleń dla łącznie 331 (trzystu trzydziestu jeden) pracowników jednostek statystyki publicznej. Główny Urząd Statystyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-06-30 2020-07-31 12:00 --
28/ST/KSZBI/POPC/PN/2020 Kontraktowanie aktualizacji, weryfikacji oraz dostosowania dokumentów SZBI, wykonania przeglądów i audytu w ramach projektu „Wdrożenie Kompleksowego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji – KSZBI dla statystyki publicznej” w ramach 2 Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu ... Główny Urząd Statystyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-06-25 2020-07-30 10:00 --
26/DK/SPIS/PN/2020 Kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie loterii promocyjnej skierowanej do użytkowników gospodarstw rolnych objętych Powszechnym Spisem Rolnym 2020. Główny Urząd Statystyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-05-26 2020-06-30 10:00 2020-07-01
32/BP/SMUP/POWER/PN/2020 Dostawa oraz wdrożenie uniwersalnej infrastruktury sprzętowo-systemowej w Centrum Przetwarzania Danych w Głównym Urzędzie Statystycznym oraz bezterminowych licencji oprogramowania systemowego narzędziowego oraz bazodanowego dla CPD GUS na potrzeby projektu „System Monitorowania Usług Publicznych – wdrożenie SMUP” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Główny Urząd Statystyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-05-12 2020-06-23 12:00 --
25/ST/PN/2020 Kompleksowa organizacja i obsługa trzydniowej międzynarodowej Konferencji. Główny Urząd Statystyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-05-11 2020-06-15 10:00 2020-06-01
23/ST/SPIS/PN/2020 Zakup tabletów dla potrzeb przeprowadzenia spisów powszechnych. Główny Urząd Statystyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-04-30 2020-06-10 10:00 --
20/ST/SPIS/PN/2020 Usługa migracji i rekonfiguracji posiadanej przez Zamawiającego usługi katalogowej Microsoft Windows Server 2012 R2 do wersji Microsoft Windows Server 2019. Główny Urząd Statystyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-04-27 2020-06-05 11:00 --
11/TEST/PN/2020 Test otwarcia ofert 2 Główny Urząd Statystyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-04-22 2020-04-22 08:30 --
1111/TEST/PN/2020 Test publicznego otwarcia ofert Główny Urząd Statystyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Wiele 2020-04-20 2020-04-21 11:00 2020-04-22
18/ST/SPIS/PN/2020 Wdrożenie systemu usług terminalowych Citrix w środowisku sieci korporacyjnej statystyki publicznej. Główny Urząd Statystyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-04-03 2020-05-12 10:00 --
19/DB/PN/2020 Sukcesywna dostawa i montaż rolet dla Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208. Główny Urząd Statystyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-03-26 2020-04-20 10:00 --
12/ST/SPIS/PN/2020 Dostarczenie korespondencji masowej na potrzeby popularyzacji i przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego (PSR 2020). Główny Urząd Statystyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-03-17 2020-04-29 10:00 --
9/DK/PN/2020 Kompleksowa organizacja i obsługa trzydniowej Konferencji w Warszawie w dniach 1-3 lipca 2020 r. Główny Urząd Statystyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-03-06 2020-06-15 11:00 2020-06-01
11/ST/SPIS/PN/2020 Rekonfiguracja ruchu między segmentami sieci teleinformatycznej w kontekście zwiększenia poziomu bezpieczeństwa Data Center dla realizacji spisów PSR 2020 i NSP 2021 w Centrum Przetwarzania Danych w GUS. Główny Urząd Statystyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-03-06 2020-04-22 10:00 --
10/BP/WM/DK/POPT/PN/2020 Kompleksowa obsługa spotkań oraz wydarzeń organizowanych przez Główny Urząd Statystyczny latach 2020-2021 Główny Urząd Statystyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-03-05 2020-04-23 10:00 --
3/ST/SPIS/PN/2020 Wdrożenie uniwersalnej infrastruktury sprzętowo-systemowej w Centrum Przetwarzania Danych w GUS. Główny Urząd Statystyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-02-10 2020-03-17 10:00 --
1/BK/OS/POPC/PN/2020 Świadczenie usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu 8 (ośmiu) tematów szkoleń dla łącznie 181 (stu osiemdziesięciu jeden) pracowników jednostek służb statystyki publicznej wraz z obsługą gastronomiczną oraz zapewnieniem sprzętu komputerowego wraz z zainstalowanym legalnym Główny Urząd Statystyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 0600 Edukacja i szkolenia 2020-01-24 2020-02-25 12:00 --
2/BK/PN/2020 Świadczenie usług w zakresie utrzymania, wsparcia technicznego i rozwoju Systemu Edukacyjnego. Główny Urząd Statystyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-01-20 2020-02-25 10:00 --
53/ST/PDS/POPC/PN/2019 Budowa Systemu Informatycznego "Przestrzenne Dane Statystyczne w Systemie Informacyjnym Państwa" (PDS) oraz realizacja szkoleń w ramach Projektu „Przestrzenne Dane Statystyczne w Systemie Informacyjnym Państwa” (PDS). Główny Urząd Statystyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-01-07 2020-08-03 10:00 --
19/ST/KSZBI/PN/2019 Świadczenie usług doradczych na rzecz Zamawiającego związanych z realizacją projektu „Wdrożenie Kompleksowego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji – KSZBI dla statystyki publicznej” realizowanego w ramach 2. Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 (...) Główny Urząd Statystyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 3100 Usługi specjalistyczne 2019-10-18 2019-11-20 10:00 --
42/ST/SPIS/PN/2019 Dostawa 1500 sztuk licencji oprogramowania narzędziowego do wirtualizacji aplikacji. Główny Urząd Statystyczny Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2703 Licencje i oprogamowanie 2019-10-15 2019-10-31 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa